De maatschappelijke opgaven in Nederland worden complexer en vragen samenwerking en kennisuitwisseling die brancheoverstijgend is. Daarom verkennen de brancheorganisaties GGZ Nederland, RIBW Alliantie, Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland, Federatie Opvang en Sociaal Werk Nederland, ActiZ en Aedes op welke manier zij meer resultaat kunnen bereiken. Zij werken in 2018 aan de opzet van een nieuwe programmatische samenwerking. Centraal staan hierbij de opgaven die deze partijen met elkaar delen: ‘extramuralisering/huisvesting’, ‘scheiden van wonen zorg/vastgoedsturing’, ‘kwaliteit van de buurt’ en ‘nieuwe woonconcepten’.

De beoogde samenwerking verbreedt de huidige samenwerking die ActiZ en Aedes momenteel hebben via het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg (KCWZ). De verbreding is gewenst omdat vraagstukken steeds complexer en meer brancheoverstijgend worden. Daarnaast wordt in de samenwerking meer dan voorheen ingezet op het vergroten van de betrokkenheid van leden van de brancheorganisaties. Op deze manier kan lokaal/regionaal impact gemaakt worden.

De afgelopen jaren heeft het KCWZ haar meerwaarde bewezen via inspiratie en kennisuitwisseling. De waardevolle elementen van het KCWZ, dat sinds 2002 bestaat, worden daarom behouden. Deze komen terug in de nieuwe samenwerking of worden op een andere manier geborgd. Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg in de huidige vorm stopt officieel per 1-1-2019. De dienstverlening van het Kenniscentrum gaat tot die datum gewoon door.

Uitgelichte foto: Fragment website KCWZ

Bron: Actiz