Mensen met COPD hebben 20% meer kans op het krijgen van een herseninfarct of een hersenbloeding, dan gezonde mensen.
 


Dat blijkt uit een langlopend onderzoek onder ruim dertienduizend Rotterdammers.

Tijdens het 22 jaar durende onderzoek kregen 1250 deelnemers een beroerte. Ongeveer 85% van hen had te maken met een infarct, de rest met een hersenbloeding. De kans op een beroerte bleek 20% groter voor mensen met COPD dan voor mensen zonder deze chronische longaandoening. Deels is dit te verklaren doordat roken de kans op een beroerte verhoogd.
Bewustwording
‘Een belangrijke les die je uit dit onderzoek kunt leren, is dat COPD bijna nooit alleen komt’, zegt onderzoeker Portegies. ‘Dit komt grotendeels door roken, wat een belangrijke risicofactor is voor COPD, beroertes en andere aandoeningen. Daarnaast zullen longartsen bij deze groep zeker de bekende risicofactoren voor hart- en vaatziekten in de gaten moeten houden, zoals bloeddruk, cholesterol en diabetes type2.’
Bron: Longfonds