In 2016 kunnen huisartsen 10,9 miljoen euro meer besteden aan substitutie.
Minister Schippers (VWS) verschuift 24,9 miljoen euro van de medisch specialistische zorg naar de huisartsenzorg en de multidisciplinaire zorg. Daarvan komt 10,9 miljoen beschikbaar voor huisartsenzorg en 14 miljoen voor multidisciplinaire zorg.

Met de overheveling geeft de minister gevolg aan afspraken die gemaakt zijn over van de substitutie van de zorg van de tweede naar de eerste lijn, schrijft ze in een brief  aan de Tweede Kamer.
Budget volgt zorg
In de kamerbrief meldt Schippers op basis van de substitutiemonitor te zorgen dat ‘het budget de zorg volgt’. Zij past daarop de financiële kaders aan. Deze aanpassingen worden verwerkt in de grenzen van het macrobeheersinstrument voor 2016, die in december aan de NZa bekend gemaakt worden.
De LHV is positief over de aanpassing van de kaders voor 2016. De substitutiemonitor laat immers zien dat de in het bestuurlijk akkoord afgesproken beweging van zorg vanuit de tweede lijn naar de huisartsenzorg daadwerkelijk op gang is gekomen. Dan is het logisch dat budget zorg volgt.
Substitutie ggz
Het ministerie brengt nu de kaders voor 2016 in lijn met de uitkomsten van de substitutiemonitor, maar beperkt zich tot medisch specialistisch zorg. De LHV pleit ook voor aanpassing van de kaders voor afspraken tussen zorgverzekeraars en huisartsen over substitutie van ggz, farmacie of diagnostiek, op basis van de concrete in 2015 gemaakte afspraken.
Bron: LHV