Met ingang van 1 december 2015 is mevrouw drs. Corina Gielbert benoemd tot directeur van het Nationaal Ouderenfonds.
Zij zal zich richten op de verdere uitbouw van het fonds dat zich inzet voor eenzame en kwetsbare ouderen.
Mevrouw Gielbert heeft veel ervaring in en met de zorgsector. In de afgelopen jaren heeft zij zich als directeur van de Stichting Wielewaal bezig gehouden met o.a. de organisatie van vakanties, logeerweekenden en dagopvang voor kinderen en volwassenen met een beperking. Het bestuur van het Nationaal Ouderenfonds is verheugd met deze benoeming en heeft het vertrouwen dat zij samen met de medewerkers, vrijwilligers en partners verder invulling zal geven aan de ambities van de organisatie.
Tot haar indiensttreding op 1 december blijft de heer Joop van der Schaaf in dienst als waarnemend directeur.