Eindhovense corona-uitvinding gaat internationaal

Om bij een patiënt vast te stellen of deze COVID-19 heeft, gebruikt het Catharina Ziekenhuis naast een PCR-sneltest ook de zogenoemde CoLab-score. Deze wordt berekend op grond van de veranderingen die het coronavirus veroorzaakt in het bloed. Dit algoritme wordt al succesvol toegepast in meerdere ziekenhuizen in Nederland. Onlangs heeft de Europese Unie een subsidie van  150.000 euro toegekend om de invoering van de CoLab-score ook in andere ziekenhuizen in Europa te versnellen.

De CoLab-score is ontworpen door onderzoeker Ruben Deneer van de TU/e en klinisch chemicus Arjen-Kars Boer van het Catharina Ziekenhuis. Boer: “Op het hoogtepunt van de coronapiek vorig jaar kregen wij vanuit de SEH de vraag of er geen snellere test was om COVID-19 uit te sluiten. Bij patiënten die op de SEH binnenkomen, wordt standaard bloed afgenomen en op dertig verschillende waarden getest. We vroegen ons af of er in hun bloed voor COVID-19 kenmerkende subtiele veranderingen te vinden waren, een soort direct herkenbare streepjescode? En ja, dat blijkt het geval!”

Sneller invoeren
Samen met het bedrijf Gaston Medical wordt nu hard gewerkt om de CoLab-score klaar te maken voor de Europese markt. Deneer: “Dat heeft nogal wat voeten in de aarde, omdat elk ziekenhuis andere tests uitvoert op de SEH. Maar dat deel gaan we nu slimmer maken zodat ziekenhuizen het sneller kunnen invoeren.” Daarnaast wordt de subsidie van de Europese Unie gebruikt om de gevoeligheid van de CoLab-score bij het opsporen van COVID-19 nog verder te verbeteren.

Dataoplossingen
De subsidie is afkomstig van het COVID-X-programma dat beoogt COVID-19 te verslaan met dataoplossingen. COVID-X wordt gefinancierd door de Europese Unie binnen het Horizon 2020-programma. Slechts 15 van de 112 aanvragen werden gehonoreerd, waarvan 1 in Nederland. Het COVID-X-programma streeft ernaar om dataoplossingen in negen maanden gereed te maken voor de Europese markt.

Meer weten? Bekijk dan de toelichting van het Catharina Ziekenhuis op YouTube.