Het Radboudumc heeft met drie andere onderzoeksinstituten een Europese subsidie ontvangen om de opleiding van jonge, excellente biomedische onderzoekers te verbeteren en te stimuleren. Het moet leiden tot een blijvend netwerk dat de maatschappij informeert over de onderzoeksontwikkelingen en daar ook actief de dialoog over opzoekt.

In het ENABLE-project werken vier Europese instituten samen om een nieuwe, jonge generatie van excellente Europese biomedische onderzoekers in hun werk te ondersteunen en te stimuleren. Adrian Cohen, beleidsadviseur onderzoek in het Radboudumc: “ENABLE valt binnen het Europese Horizon 2020 programma ‘Science with and for Society, Celebrating European Science’. Het past uitstekend binnen de strategie van het Radboudumc om duurzame netwerken op te zetten, de maatschappij te informeren over biomedisch ontwikkelingen en met iedereen actief over die ontwikkelingen te discussiëren. Speciale aandacht is er voor scholieren en studenten om ze als toekomstige onderzoekers al vroeg te inspireren via het contact met topwetenschappers en grensverleggend onderzoek.”

Communicerende wetenschappers
ENABLE (EuropeaN Academy for BiomedicaL SciencE) bestaat uit het Institute for Research in Biomedicine (IRB Barcelona), het Radboud Institute for Molecular Life Sciences (RIMLS, Nijmegen); het Novo Nordisk Foundation Center for Protein Research (CPR, Kopenhagen) en de European School of Molecular Medicine (SEMM, Italië). Vijfde partner in het project is het in Madrid gevestigde Scienceseed, dat is gespecialiseerd in wetenschapscommunicatie.

Belangrijk onderdeel zijn de driedaagse conferenties die beurtelings door de deelnemende instellingen worden georganiseerd. De eerste conferentie vindt plaats in 2017 in Barcelona en wordt georganiseerd door het IRB. In 2019 organiseren het RIMLS en Radboudumc de conferentie in Nijmegen. Ook de beroepsperspectieven voor onderzoekers staan nadrukkelijk op de agenda.

Bron: Radboudumc