Gabriël Zwart is per 1 december 2015 benoemd tot lid van de Raad van Bestuur (RvB) van het Maastricht UMC+ met als aandachtsgebied financiën.
Zwart is momenteel bestuurslid van de stichting Philadelphia Zorg en heeft daarvoor vanuit een financiële achtergrond verschillende rollen en functies in de zorg vervuld. De Raad van Toezicht van het Maastricht UMC+ is ervan overtuigd met deze benoeming de gewenste aanvulling binnen de RvB te hebben gevonden om de ambities van het Maastricht UMC+ te realiseren.
Door de benoeming van Marja van Dieijen tot voorzitter van de Raad van Bestuur ontstaat er per 1 november 2015 een vacature. De Raad van Toezicht van het Maastricht UMC+ grijpt dit moment aan om tegelijkertijd te zoeken naar een kandidaat die Lou Brans Brabant kan opvolgen in de Raad van Bestuur. Brans Brabant heeft financiën in portefeuille en zal per 1 januari 2017 zijn functie overdragen. De vacature die daardoor ontstaat, wordt dus per 1 december aanstaande al ingevuld door Gabriël Zwart. Daarvoor is gekozen om een goede overdracht van taken in het belangrijke domein van de financiën te garanderen.  Zwart is momenteel bestuurslid van Stichting Philadelphia Zorg met onder meer de portefeuille financiën. Hij werkte eerder als adviseur bij PWC en was docent Leergang Financieel Management aan de Erasmus Universiteit. In de zorg was Zwart onder meer lid van de Raad van Bestuur van het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis in Nijmegen en directeur Thuiszorg Groningen.
De wervingsprocedure voor de tweede vacature in de Raad van Bestuur door de benoeming van Marja van Dieijen tot voorzitter is nog gaan