Er zijn grote, onverklaarbare verschillen in de cijfers over ziekten tussen de registraties van universiteiten, het NIVEL in huisartsregistratie.
Artrose, diabetes mellitus en gehoorstoornissen zijn de ziekten die het meest voorkomen in Nederland. Dit weten we uit gegevens van huisartsen. Zij leggen gegevens over de ziekten van hun patiënten vast in het elektronisch patiëntendossier (EPD).
Deze gegevens zijn bedoeld voor optimale zorg, maar worden ook gebruikt om een beeld te schetsen van het voorkomen van ziekten in Nederland.
Het proefschrift van Karin van den Dungen laat zien dat geografische spreiding, patiëntkenmerken en kenmerken van de huisarts(praktijk) deze verschillen niet of nauwelijks verklaren. De verklaring moet gezocht worden in methodologische keuzen en het kwaliteitssysteem. Dan gaat het om de compleetheid van het medisch dossier, het juist coderen en koppelen van de informatie, de aanwezigheid en het naleven van codeerafspraken en de juistheid van de diagnose. Huisartsregistraties hanteren verschillende kwaliteitsregels en registratieafspraken. Vervolgonderzoek is nodig om te duiden in hoeverre deze regels en afspraken de waarde van de cijfers beïnvloeden, met als doel tot een optimaal kwaliteitssysteem te komen.
Karin van den Dungen promoveerde op 9 september 2015 aan Tilburg University op het proefschrift Explaining variations in morbidity estimates. Data from general practice registration networks. Het onderzoek is uitgevoerd door Tranzo, in samenwerking met RIVM en NIVEL, in het kader van het Strategisch Programma RIVM. Promotores is prof.dr.ing. J.A.M. van Oers (Tranzo) en prof.dr. F.G. Schellevis (NIVEL).