Het gasverbruik van het Albert Schweitzer ziekenhuis (ASz) is de komende twee jaar klimaatneutraal.

Voor de ruim 3,5 miljoen kubieke meter gas die het ziekenhuis jaarlijks verbruikt, is bij Nuon een ‘vergroeningscertificaat’ gekocht. In ruil voor een toeslag op de prijs per kubieke meter, verplicht de leverancier zich om de CO2-uitstoot ongedaan te maken die met de gasproductie gepaard gaat. Bijvoorbeeld door het aanplanten van bos. In het geval van ASZ zal Nuon 6429 ton CO2 per jaar compenseren.
Maatschappelijk verantwoord
Het is een van de manieren waarop het ASz  ‘maatschappelijk verantwoord onderneemt’. Dat wil zeggen: het werk doen met zo min mogelijk negatieve gevolgen voor mens en milieu. Accountmanager Angela van Heek van Nuon overhandigde het certificaat aan bestuursvoorzitter Peter van der Meer tijdens de ‘Duurzaamheidsmarkt’ in ons ziekenhuis, waar diverse bedrijven lieten zien wat zij doen om mens en milieu te sparen.
Bron: ASZ