‘Hoe kan duurzaamheid in paramedische beroepen en verpleegkundige beroepen worden toegepast?’.


Bijzonder lector Hub Hamers en onderzoeker Sandra Jellema van het Kenniscentrum Duurzame Zorg stelden deze centrale vraag tijdens de Masterclass Duurzaamheid op 20 oktober 2015. De jaarlijkse masterclass in het kader van de Dag van de Duurzaamheid heeft dit jaar voor de derde keer plaatsgevonden.

Tijdens de masterclass zijn -in presentaties, workshops en in discussie- de volgende thema’s aan de orde gekomen:
  • Duurzaamheid

-Maatschappelijke en persoonlijke verantwoordelijkheid

-Evenwicht People, Planet, Prosperity
-Houdbaar en passend voor huidige en toekomstige generaties

-Hoe ziet de duurzame professional eruit?
-Wat doet en kan die?

People, Planet, Profit
Volgens Hub Hamers en Sandra Jellema scoort ons gezondheidszorgstelsel (ook internationaal) enerzijds goed. Anderzijds zijn er wel degelijk ernstige kanttekeningen bij de houdbaarheid van ons systeem te plaatsen. Dat geldt voor de financierbaarheid, maar ook in termen van werk en milieubelasting. Kortom, de toekomst ook van de zorg dient bezien te worden in het licht van de sociale, ecologische en economische dimensie: People, Planet and Profit.
Het standpunt dat deze 3 dimensies in balans moeten zijn wordt steeds vaker gehoord en uitgedrukt in aspecten van duurzame ontwikkeling. Waar het om gaat is de noodzaak en manieren om te komen tot:

  • Duurzame gezondheidszorg, maatschappelijk verantwoord ondernemen en over leiderschap daarin
  • Duurzaam inkopen
  • Energiezorg
  • Duurzaam personeelsbeleid
  • Duurzame patiëntenzorg
Meer duurzame gezondheidszorg
In de masterclass is ingegaan op praktische voorbeelden van ontwikkeling van meer duurzame gezondheidszorg. Zo zetten de Sint Maartenskliniek in Nijmegen en het Ziekenhuis Gelders Vallei een op maat afgestemde vorm van voeding en catering met streekproducten in.
Het Reinier de Graaf Ziekenhuis is via een speciaal ‘pharmafilter’ overgegaan op aflevering van schoon afvalwater ondanks de grote hoeveelheid medicijnen die daarin zitten.
Verder maakt BrabantZorg/ZZG zorggroep bijvoorbeeld werk van verduurzaming gebouwen en van verbeterde logistiek en gebruik zorgtechnologie met het oog op volumereductie, minder opnames en dergelijke.
Ook de HAN heeft bewustwording en realisering van ‘duurzaamheid’ in de praktijk hoog in het vaandel staan. Als onderwijsinstelling wordt gewerkt aan een aantal concrete doelen op dit gebied en deze masterclass staat ook in het teken van dit streven.

Hoe ziet de duurzame professional er uit?
Tijdens de workshops zijn de deelnemers zelf aan de slag gegaan met beeldvorming over eigen verantwoordelijkheid en over de rol van duurzame professional. Aan de hand van de volgende stellingen is daarover volop gediscussieerd:
  • Onze maatschappij vergrijst: als ergotherapeut of fysiotherapeut stimuleer ik revalidanten daarom altijd om weer deel te gaan nemen aan betaald werk omdat de maatschappij uiteindelijk beter draait als er genoeg werkenden zijn
  • Een mondzorgkundige is de aangewezen persoon om iemand te helpen om met roken te stoppen
  • Als logopedist kan ik gebruik maken van duurzame, technologische oplossingen voor mijn behandeling maar het ontwikkelen van een dergelijke innovatie hoort niet bij mijn vak
  • Als verpleegkundige of diëtist adviseer ik cliënten over een gezonde leefstijl en gezonde voeding maar het geven van voorlichting over de duurzame en minder duurzame aspecten hiervan is niet mijn taak

Maaike Veldhuis, een van de deelnemende HAN-studenten, vatte de ervaringen in deze masterclass kernachtig samen in een blogbericht: ‘Ik vind het belangrijk dat ik als ergotherapiestudent weet dat er veel veranderingen plaatsvinden in de duurzame zorg. Dat er een grote kans bestaat dat je hiermee in aanraking komt en dat het belangrijk is dat je hier iets van af weet.’

https://youtu.be/4GWOxe7bs-g
Bron: HAN Kenniscentrum Duurzame Zorg