Healthy.Capital is een nieuw VC-fonds dat met kapitaal de innovatie in de zorgsector wil versnellen. Het fonds ziet noodzaak tot andere zorgmodellen, om de stijgende zorgkosten in de hand te houden. Het ministerie van VWS is een van de investeerders achter het nieuwe miljoenen fonds. Het fonds kondigt met zijn lancering de eerste investeringen aan, in Saar aan Huis en Reducept.

De zorgkosten in Nederland stijgen, mede als gevolg van de vergrijzing. In 2017 bedroegen deze uitgaven 97,5 miljard euro, ofwel ruim 13 procent van het bruto binnenlands product. “Om deze kosten ook in de toekomst beheersbaar te houden, is er grote behoefte aan innovatie in de sector”, zegt Douwe Jippes managing partner van Helathy.Capital. “Hier ligt een grote rol weggelegd voor startups. Deze kunnen echter alleen succesvol zijn als ze toegang hebben tot kapitaal.”

 

Product-market fit

Een succesvolle digitale zorgondernemer heeft gemiddeld zes tot achttien maanden nodig om te bewijzen dat zijn of haar product toepasbaar is in Nederland. Dat blijkt uit een analyse van de startupdatabase van Healthy.Capital. Veel ondernemers hebben nog langer nodig. Vaak kunnen producten en services moeilijk product-market fit vinden. Healthy.Capital kan hier met zijn expertise en kapitaal een grote bijdrage aan leveren. Jippes: “In Nederland zijn veel goede initiatieven en slimme ondernemende mensen. Zij verdienen een plek in de markt te verwerven.”

 

Voor de eindgebruiker

Healthy.Capital is een specialistisch fonds, enkel gericht op de gezondheidszorg. Zodoende brengt het veel kennis en ervaring van de sector mee. Hierbij legt Healthy.Capital de nadruk op producten en services die direct aan de eindgebruiker leveren. “Wij vinden het erg belangrijk dat je, als je wilt en kunt, als consument zelf kunt participeren in het zorgproces”, zegt Jippes. “We willen investeren in organisaties die als doel hebben de kwaliteit van leven te verbeteren. De eerste twee investeringen zitten precies op dit gebied: particuliere mantelzorg en digitale therapie voor chronische pijn.”

Saar aan Huis en Reducept

Saar aan Huis richt zich op het selecteren en leveren van mantelzorgers voor de particuliere markt. Dienstverlening aan huis is een belangrijk onderdeel van het betaalbaar houden van de Nederlandse zorg. Reducept is een bedrijf dat zich middels Virtual Reality toepassing richt op pijnbestrijding. Daarnaast geeft het geeft educatie over pijn en leert patiënten actief strategieën aan om met hun pijn om te gaan. Jippes: “Beide bedrijven zijn voorbeelden van initiatieven die de druk van de zorginstellingen afhalen, door zorg te verplaatsen naar huis en in de ‘hand’van de consument”

Over Healthy Capital

Healthy.Capital is een nieuw investeringsfonds, dat met kapitaal innovatie in de zorgmarkt wil versnellen. De focus ligt hierbij op initiatieven die zich met hun producten en diensten direct richten op consumenten. Samen met ons netwerk van ondernemers die investeren in Healthy.Capital kunnen we jonge bedrijven helpen om naar een volgend niveau te groeien. Als RVO-seed capital-fonds is Healthy.Capital gericht op Nederlandse start- en scale-ups, die de potentie hebben om internationaal op te schalen.