Health Innovations gaat flink investeren in startup softwareontwikkelaar Cloud9 Health Solutions.
Health Innovations is een investeringsfonds waarin zorgverzekeraar VGZ, ABN AMRO en leverancier van zorgmiddelen Mediq participeren. De startup uit Deventer ontwikkelt innovatieve software die ziekenhuizen aanzienlijke tijdwinst oplevert bij het maken van hoogwaardige kwaliteitsregistraties. Er is toenemende druk op ziekenhuizen om vaart te maken met het verder opzetten en uitbreiden van kwaliteitsregistratiesystemen.

Aanzienlijke besparingen
Kwaliteitsregistraties zijn een belangrijk meetinstrument voor ziekenhuizen om geboden zorg te kunnen verbeteren. Ze vergroten de transparantie omdat per medisch-specialisme inzichtelijk wordt gemaakt of een ziekenhuis er juist wel of niet in uitblinkt. In veel ziekenhuizen zijn de administratieve procedures voor kwaliteitsregistraties tijdrovend en daarmee duur, waardoor te weinig snel voortgang wordt geboekt. De software van Cloud9 Health Solutions ontsluit en koppelt alle benodigde informatiebronnen, bijvoorbeeld gegevens uit het EPD (elektronisch patiëntendossier) en laboratorium registraties. De slimme software (de Research Manager) voorkomt dat dezelfde gegevens door verschillende afdelingen meerdere malen worden ingevoerd, en scheelt ziekenhuizen heel veel tijd en levert aanzienlijke besparingen op.

Behoefte oplossingen groeit
Vanwege de voordelen om zorg te kunnen verbeteren en goedkoper te maken, is er is toenemende druk op ziekenhuizen om vaart te maken met het verder opzetten en uitbreiden van kwaliteitsregistratiesystemen. Vanuit zorgverzekeraars, vanuit patiëntenorganisaties, maar ook vanuit de overheid. Paul Somberg, algemeen directeur van Cloud9 Solutions: “Ziekenhuizen worden overspoeld met administratieve taken en steeds nieuwe eisen, en raken steeds meer bewust van het belang van goede kwaliteitregistraties en de noodzaak om dit goed te regelen. Er is een groeiende behoefte aan goedwerkende oplossingen voor het verzamelen en valideren van gegevens.”

Matchmaker NV Oost
De investering van Heath Innovations zal door Cloud9 Solutions met name worden gebruikt om de groei van Cloud9 Solutions mogelijk te maken en Research Manager verder bij ziekenhuizen te implementeren. Regionale ontwikkelingsmaatschappij NV Oost heeft een belangrijke rol gespeeld bij het aan elkaar koppelen van Cloud9 Health Solutions en HealthInnovations.