Vrijdag 27 april 2018 is op 70-jarige leeftijd Leo van Namen overleden. Leo van Namen was al enige tijd ziek, maar zijn overlijden kwam toch onverwacht snel.

 

In 1996 heb ik Leo leren kennen als voorzitter van de NVTG. Sinds die tijd heb ik tot aan 2010, het jaar waarin hij de voorzittershamer overdroeg aan Douwe Kiestra, intensief met hem samengewerkt. Ik leerde hem kennen als een begeesterd man, trots op zijn vak van technisch facilitair manager en minstens even trots op de vereniging NVTG.

 

 

Met een geheel eigen bestuursstijl loodste Leo van Namen de NVTG het nieuwe millennium binnen. Hij had samenwerken met andere organisaties in binnen- en buitenland hoog in het vaandel staan, evenals de in- en externe communicatie van de NVTG. Samen met hem en met veel van zijn collega-bestuurders, mocht ik lange tijd een belangrijke rol in de communicatie van de vereniging spelen. Leo schuwde daarbij de inzet van nieuwe media niet. Mede op zijn initiatief beschikte de NVTG al over een eigen website toen veel mensen hun schouders nog ophaalden als het over internet ging. Groot respect heb ik al die tijd gehad voor zijn enorme dossierkennis en zijn gave om mensen en organisaties te verbinden. Als een goed bestuurder had Leo van Namen een duidelijke visie, maar hij stond zeker ook open voor de mening van anderen.

 

Leo van Namen is ook mede-initiatiefnemer van FMT Gezondheidszorg. Hij maakte deel uit van een hechte groep redactieleden die jarenlang vanuit hun deskundigheid als technisch manager, adviseur, medisch technoloog of anderszins garant stonden voor de kwaliteit van de inhoud van dit blad. Die groep redactieleden was meer dan een hechte redactie, het was en is een vriendengroep waarvan één van de leden nu veel sneller dan verwacht, is weggevallen.

 

Ik wens, mede namens de redactie van FMT Gezondheidszorg, zijn vrouw Barry en hun kinderen met hun gezin veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.

 

Cor van Litsenburg,

Hoofdredacteur/uitgever FMT Gezondheidszorg