In Borstkankermaand oktober komt een magazine uit speciaal voor vrouwen met uitgezaaide borstkanker, met de titel “Leef wat je kan”.
Naast de ziekte zelf hebben de vrouwen te kampen met onderwerpen als zingeving en de boodschap brengen aan de kinderen. Het magazine Leef wat je kan is bedoeld om vrouwen met uitgezaaide borstkanker te ondersteunen, vooral in de eerste fase na de diagnose. Het magazine is gratis verkrijgbaar in diverse ziekenhuizen, bij Borstkankervereniging Nederland en via Botcomplicaties.nl.
Kwaliteit van leven
Voor dit magazine zijn oncologen geïnterviewd over de verschillende typen borstkanker en de behandelmogelijkheden. Vaak is het mogelijk de ziekte voor langere tijd af te remmen en een relatief normaal leven te leiden. Dit betekent veel ziekenhuisbezoeken en alles eromheen om opvang en werk goed geregeld te krijgen. Ook omgaan met complicaties komt aan bod, omdat een goede behandeling daarvan de kwaliteit van leven vaak aanzienlijk kan verbeteren. Artsen en verpleegkundigen vertellen hoe de oncologische zorg is georganiseerd en bij wie je met vragen terechtkunt.
Zingeving
Het magazine Leef wat je kan geeft handvatten om te kunnen omgaan met de boodschap dat je leven eindig is. Wat is de manier om deze boodschap te vertellen aan een peuter of puber? Ook zingeving is een belangrijk onderwerp. Twee vrouwen die leven met uitgezaaide borstkanker, vertellen hoe zij invulling geven aan hun leven. Hoewel de impact enorm is, voor de vrouw zelf maar ook voor de omgeving, slagen vrouwen er over het algemeen goed in om hun leven betekenis te geven en te genieten van de mooie momenten die er zijn.
Behandeling op maat
Borstkanker is niet één ziekte; elke vorm heeft een heel eigen biologie, verwachtingen van therapie en prognose. Iedere vrouw met uitgezaaide borstkanker is speciaal. Dat vraagt om een behandeling die aansluit bij de biologie én bij het leven van deze ene vrouw. Dokters zullen behandelingen ‘op maat’ voorstellen en de vrouw hierin intensief begeleiden, samen met de (specialist-)verpleegkundigen.
Gratis verkrijgbaar
Het magazine Leef wat je kan is bedoeld om vrouwen met uitgezaaide borstkanker te ondersteunen, vooral in de eerste fase na de diagnose. Zij hebben een eigen informatiebehoefte. Het magazine wordt gratis verspreid in diverse ziekenhuizen en op diverse bijeenkomsten in oktober, zoals de landelijke themadag Hoop en Vrees van Borstkankervereniging Nederland op 10 oktober in Amersfoort. Vrouwen kunnen het magazine ook zelf aanvragen via botcomplicaties.nl.
Totstandkoming magazine
Het magazine Leef wat je kan is tot stand gekomen via een samenwerking van oncologen, oncologieverpleegkundigen, Borstkankervereniging Nederland, ervaringsdeskundigen en Volle Maan communicatiebureau. De titel komt uit een interview met Joke Bruijs, die meerdere dierbaren aan uitgezaaide kanker is verloren en zelf borstkanker heeft gehad. Het magazine is financieel mogelijk gemaakt door Amgen BV, betrokken bij mensen met borstkanker.