Ziekenhuis St Jansdal heeft voor vier jaar een nieuw contract afgesloten met het Meander Medisch Centrum voor de nucleaire onderzoeken van patiënten van St Jansdal.


Op basis van de goede ervaringen van de onderlinge dienstverlening in de afgelopen jaren, is het contract verlengd. Nieuw is dat is afgesproken dat de nucleaire geneeskundigen van Meander Medisch Centrum via videoverbinding bij de multidisciplinaire overleggen in het St Jansdal aanwezig zullen zijn om de uitkomsten van de onderzoeken te bespreken.
Arend Jan Poelarends, directeur financiën: “De medisch specialisten van St Jansdal zijn erg tevreden over de kwaliteit die Meander Medisch Centrum biedt op het gebied van nucleaire geneeskunde. In combinatie met de aangeboden tariefstelling zijn we blij met de contractverlenging. Voor St Jansdal is van belang dat we niet alle behandelingen en diagnostiek zelf in huis willen hebben. Dat past niet bij de omvang en het profiel van ons ziekenhuis. Bij nucleaire diagnostiek gaat het om zeer grote investeringen en het is maatschappelijk niet verantwoord dat ieder ziekenhuis die investeringen doet. Dan kunnen we het beter inkopen bij een derde en gebruik maken van de capaciteit die er al is in Nederland”.
Voor Meander Medisch Centrum geldt het tegenovergestelde. Martha Peters, Manager Laboratoriumcentrum, afdeling Radiologie & Nucleaire Geneeskunde: “We zijn blij dat we deze samenwerking voortzetten en onze aanwezige kennis en apparatuur kunnen blijven inzetten voor de patiënten uit het St Jansdal. De beschikbare capaciteit wordt optimaal benut. Naar gelang de vraag kan deze ook tijdens avonduren en in het weekend worden ingezet. Hiermee voorkomen we dat zorgkosten onnodig stijgen”.
Voor de toekomst geldt dat beide ziekenhuizen verdere samenwerking op het gebied van diagnostiek niet uitsluiten. Samenwerking is onderdeel van slim netwerken en past binnen de strategie van het St Jansdal.