Meryem Donks, persoonlijk begeleider bij Al-Noor, een woongroep voor islamitische dementerende ouderen bij Cordaan, heeft de V&VN Zorgaward 2015 gewonnen.
De vakjury vindt haar een rolmodel van vakinhoudelijk leiderschap bij verzorgenden. Meryem weet binnen de woongroep voor islamitische dementerende ouderen dilemma’s bloot te leggen waar cultuur en professionaliteit elkaar raken. Zij kreeg 50 procent van de stemmen.
Op de tweede plek is met 26 procent van de stemmen geëindigd Andrina Huibertse, verzorgende werkzaam bij kleinschalig wonen voor dementerende bewoners van Vivent locatie Hof van Hintham. Tineke van de Nobelen, zorgcoördinator bij Vitalis Revalidatie Eindhoven locatie Brunswijck kreeg 24 procent van de stemmen. De V&VN Zorgaward staat dit jaar in het teken van vakinhoudelijk leiderschap. Iets wat binnen de beroepsgroep verzorgenden nog niet als gemeengoed wordt gevoeld en vaak ook niet wordt uitgedragen. Met de Zorgaward 2015 zet V&VN hen in de spotlight.
Cultuur
Meryem Donks voelt zich, ondanks haar deels Turkse achtergrond, volledig Nederlandse en is niet gelovig. Op Al-Noor werkt zij in een team dat voornamelijk uit islamitische medewerkers bestaat. Haar team vond het lastig om de eigen culturele achtergrond en normen en waarden te scheiden van hun rol als professional. Als persoonlijk begeleider heeft Meryem Donks met respect voor haar collega’s deze dilemma’s bloot weten te leggen. Haar team is daardoor op een professionelere wijze gaan werken. “Respectvol, integer, durf en een rolmodel. Haar coachende houding naar collega’s en de wijze waarop zij daar invulling aan geeft, maken dat er een omgeving wordt gecreëerd die uitdagend en veilig is om je als professional te ontwikkelen”, aldus het juryrapport.
Vakprijs
De V&VN Zorgaward is de vakprijs voor verzorgenden. Jaarlijks wordt de prijs door V&VN uitgereikt aan verzorgenden die voortdurend bezig zijn met kwalitatief goede zorg, daarin een voorbeeld zijn voor anderen en hen weten te inspireren. Voor eigen collega’s zijn zij een inspirerend rolmodel.
Een vakjury nomineert drie verzorgenden. Uiteindelijk zijn het de leden van de beroepsvereniging van verpleegkundigen en verzorgenden die uit de drie genomineerden een winnaar kiezen. Zij konden vandaag tot en met 15.00 uur online hun stem uitbrengen.
De vakjury bestond uit:
Marco Wisse, directeur Vivium Zorggroep
Joris Slaets, directeur Leyden Academy on Vitality and Ageing
Mieke Hollander, directeur gezondheidszorg college ROC Midden Nederland, bestuurslid V&VN
Helma Zijlstra, oud-directeur V&VN
Karin Raatjes, platform V&VN Verzorgenden, winnaar Zorgaward 2014
Ria van Balen, winnaar V&VN Zorgaward 2014