Met een minuscule 3D-printer moet het mogelijk zijn om een in de baarmoeder een open ruggetje van een foetus te behandelen.
Eggink en Oepkes gaan een 3D-printer ontwikkelen die een afdichting print op het open ruggetje. De afdichting groeit daarna mee met het kind. Voor dit onderzoek ontvangen ze de Open Mind-subsidie.
Behandelen in de baarmoeder
Prof. Dick Oepkes van het LUMC is de eerste hoogleraar foetale therapie van Nederland. Foetale therapie houdt in dat aandoeningen al worden behandeld als het kind nog in de baarmoeder zit. “Sommige aandoeningen kun je het beste al voor de geboorte behandelen”, zegt Oepkes. Voorbeelden daarvan zijn bloedarmoede bij de foetus, sommige hartafwijkingen en het tweelingtransfusiesyndroom (TTS), waarbij de ene helft van de tweeling te veel bloed krijgt en de andere te weinig.
Origineel onderzoek
De Open Mind-subsidie daagt wetenschappers uit om out of the box te denken, en origineel onderzoek met maatschappelijke impact voor te stellen. Het onderzoek dat de winnaars dankzij de subsidie kunnen opstarten, moet binnen een jaar zijn afgerond. Een jury, onder leiding van hoogleraar scheidingstechnologie Maaike Kroon, heeft de winnaars aangewezen tijdens het jaarcongres van STW.
STW
STW is onderdeel van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en financiert excellent toepassingsgericht onderzoek. Voorts begeleidt STW de resultaten naar toepassing in de industrie, in het ziekenhuis of breder in de maatschappij.