De RvB van het UMC Utrecht heeft op basis van signalen en vragen uit de eigen organisatie besloten een onafhankelijke externe commissie in te stellen om onderzoek te doen.
De onderzoeksopdracht en samenstelling van de commissie zal op korte termijn worden vastgesteld.
De twijfels die recent zijn ontstaan bij onze patiënten, maar ook bij onze medewerkers raken ons in het hart. We willen ook als bestuur de onderste steen boven hebben. We willen ons volkomen transparant en toetsbaar opstellen. Niet alleen door de daartoe aangewezen autoriteiten als IGZ en de beroepsvereniging, maar ook door een extern onafhankelijk onderzoek.
Cultuur en leiderschap binnen het ziekenhuis zullen in elk geval deel uitmaken van dit onderzoek. De commissie zal worden gevraagd om met een onafhankelijk oordeel te komen en aanbevelingen te doen.
Meer informatie over deze kwestie.