In het najaar van 2016 organiseert Nederland de derde top van de Global Health Security Agenda (GHSA). Minister Edith Schippers (VWS) heeft dit in Seoul bekend gemaakt.
Schippers woont deze week in de Zuid-Koreaanse hoofdstad de tweede editie van deze mondiale bijeenkomst over infectieziekten en daarmee samenhangende veiligheidszaken bij.
President Obama heeft vorig jaar het initiatief genomen tot de Global Health Security Agenda, met als doel om op internationale schaal uitbraken van infectieziekten te bestrijden en te voorkomen. Door intensief handels-en reisverkeer neemt het risico op verspreiding van infectieziekten namelijk fors toe. Dit geldt ook voor de opkomst en verspreiding van nieuwe micro-organismen, evenals de weerstand van bacteriën tegen geneesmiddelen. Een ander gevaar schuilt in bioterrorisme en bacteriële oorlogsvoering. Tegen al deze bedreigingen is een internationaal gecoordineerde aanpak vereist.
Als het gaat om de bestrijding van antibioticaresistentie heeft Nederland op wereldschaal in deze gezamelijke agenda een leidende rol. Dit omdat Schippers – naast haar nationale beleid – al langer in haar internationale contacten (met onder andere China, India, Rusland en de WHO) aan een mondiale aanpak van deze problematiek werkt. Als Nederland in de eerste helft van 2016 EU-voorzitter is, is dit onderwerp ook een van haar prioriteiten.
Kern van de problematiek van antibioticaresistentie is dat door onjuist antibioticagebruik steeds meer bacteriesoorten ongevoelig worden voor de werking van antibiotica. Hierdoor dreigen ziekten die nu nog goed te behandelen zijn (zoals long- of blaasontsteking) in de toekomst weer dodelijk te worden.
Op de Global Health Security Agenda-top in Seoul heeft Nederland afspraken gemaakt met een groep landen (waaronder Noorwegen, Verenigd Koninkrijk en Zuid-Afrika) over hoe gezamenlijk nieuwe antibiotica en alternatieven voor antibiotica ontwikkeld kunnen worden. Probleem bij het ontwikkelen van nieuwe antibiotica is dat het voor bedrijven een onaantrekkelijke business-case is. Het gaat immers om forse investeringen in de research & development van producten, waarvan het de bedoeling is dat ze pas als laatste redmiddel en daardoor dus zo min mogelijk worden ingezet: pas wanneer alle bestaande generaties antibiotica niet meer blijken te werken.
Schippers over deze voortrekkersrol: “Bedoeling is dat bedrijven, wetenschappers en overheden van deze landen gezamenlijk dit van de grond gaan trekken. Dat is geen gemakkelijke opdracht, ook niet van de ene op andere dag geregeld, maar wel noodzakelijk. En dus gaan we het doen.”