Noordhoff Health introduceert met Zorgpad vanaf het komend schooljaar een nieuwe, op maat gemaakte en flexibele leeroplossing voor zorgonderwijs op mbo- en hbo-niveau.
Het is een nieuw concept in een doorlopende leerlijn dat aansluit op de praktijk. De leerstof is modulair en in kleine delen opgebouwd rondom thema’s. Docenten kunnen eenvoudig zelf eigen lesmateriaal toevoegen en kiezen of ze volledig digitaal willen werken of met een mix van digitaal en boeken.
Noordhoff Health hecht veel belang aan het innoveren van de manier van leren in de zorg en de technologie die daarvoor nodig is. De nieuwe leeroplossing is hier een goed voorbeeld van. Voor onderwijs en praktijk geldt hetzelfde concept. Er ontstaat een ‘blended’ leeromgeving, waar startende en ervaren zorgprofessionals hun kennis en vaardigheden kunnen ontwikkelen en bijhouden. De leerstof en -middelen zijn afgestemd op de behoeften en doelstellingen van iedere doelgroep. De leercontent voor het opleiden van verzorgenden (IG) en mbo-verpleegkundigen sluit naadloos aan bij de nieuwe kwalificatiedossiers. De leerstof voor de opleiding tot hbo-verpleegkundige is afgestemd op het nieuwe opleidingsprofiel ‘Bachelor Nursing 2020’ en de bijbehorende ‘Body of Knowledge and Skills’ (BoKS).
Verantwoord leerpad met flexibiliteit
Binnen ZorgPad heeft elk onderwerp binnen een thema een eigen leerpad. Dit leerpad is opgebouwd uit een samenhangend arrangement van kleinere delen leercontent. Noordhoff Health noemt deze delen leerobjecten. Deze kunnen bestaan uit tekst, casuïstiek, video’s, praktijkgerichte opdrachten, e-lectures of kennis- en vaardigheidstoetsen. De keuze voor leerobjecten en een leerpad is gemaakt op basis van drie pijlers: leerdoelen (kennen, inzicht, toepassen, gedrag), onderwerp en doelgroep. Daarnaast kunnen docenten makkelijk eigen lesmateriaal toevoegen en zo een leerpad creëren dat perfect aansluit bij de onderwijsinstelling. Dit didactisch concept maakt ZorgPad tot een flexibele, gebruiksvriendelijke en op maat gemaakte leeroplossing, waarmee docenten hun studenten uitstekend kunnen voorbereiden op de beroepspraktijk.
Groep experts
In de aanloop naar ZorgPad is uitgebreid onderzoek gedaan onder een groep experts uit het onderwijs en de praktijk. Hun wensen zijn verwerkt in het concept. Deze expertgroep blijft nauw betrokken bij de verdere ontwikkeling.
Op de hoogte
Noordhoff Health houdt onderwijsinstellingen, onderwijsontwikkelaars, coördinatoren, docenten en andere betrokkenen het komend schooljaar op de hoogte van de nieuwe ontwikkelingen rond ZorgPad via onder andere website, nieuwsbrieven, social media en bijeenkomsten.