Dr. Christa (C.M.) Cobbaert is per 1 juni dit jaar aangesteld als hoogleraar Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde in het LUMC.
Zij wil de klinisch chemische diagnostiek voor patiënt én behandelaar naar een hoger plan tillen. “Dat doen we met excellente organisatorische en operationele laboratoriumprocessen én met bijdragen aan snelle translatie van beloftevolle biomarkers.”
Cobbaert is sinds eind 2009 hoofd van de afdeling Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde (KCL). Sinds die tijd werkt ze aan de centralisatie van de poliklinische Bloedafname en de integratie van de verschillende 24/7-laboratoriumunits. Inmiddels zijn de contouren van het nieuwe centrale laboratorium, dat eind 2016 gereed is, zichtbaar.
Voorbeeldfunctie
Cobbaert: “We hebben de herziening van het diagnostische proces holistisch benaderd, in samenhang met de kliniek en poliklinieken en op basis van ‘systeemdenken’. Eérst hebben we onderzocht hoe dit laboratorium onderdeel uitmaakt van het hele LUMC. We hebben heel goed nagedacht over de structuur-functie-relaties en vervolgens aan de tekentafel een eigen functioneel ontwerp gemaakt. Een gewaarborgd proces voor alle patiëntmaterialen staat daarbij voorop.”
De nieuwe apparatuur is op een bijzondere manier aanbesteed (met de procedure van Concurrentiegerichte Dialoog) en dat heeft de aandacht getrokken. Onlangs werd de aanpak als voorbeeld gesteld door het ministerie van Economische Zaken.
Vroege opsporing van ziekten
Door translationeel en interdisciplinair onderzoek naar klinische performance en klinische effectiviteit van nieuwe medische testen wil Cobbaert bijdragen aan innovatieve klinisch chemische diagnostiek. Cobbaert: “Wij willen in ons lab de omschakeling maken naar vroegdetectie van ziekte-specifieke biomarkers bij chronische ziekten. Zo hopen we bij te dragen aan een vroege opsporing van die ziekten.”
Binnen het onderzoek werkt Cobbaert nauw samen met het Center voor Proteomics en Metabolomics van het LUMC. “Daar wordt met hoog-complexe technologie onderzoek gedaan naar nieuwe biomarkers. Maar het aantal biomarkers dat doordringt in de klinische praktijk, is zeer beperkt. Daar wil ik met die samenwerking verandering in brengen.”
Cobbaert begint haar hoogleraarschap met veel enthousiasme: “De afgelopen jaren hebben we gedegen plannen gemaakt. Die plannen gaan we nu uitvoeren. Het wordt vast een dynamische periode die zal leiden tot meerwaarde voor de patiëntenzorg én het onderzoek.”