Ook het afgelopen jaar zijn ziekenhuizen binnen de afspraken van het zorgakkoord gebleven.
De omzetgroei is opnieuw afgenomen. Dat blijkt uit cijfers van het brancherapport ‘Zorg toont’ van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen. Tegelijkertijd beginnen de alsmaar stijgende kosten voor dure (kanker) medicijnen steeds meer te knellen.
NVZ voorzitter Yvonne van Rooy: ‘Voor de zomervakantie werd uit verschillende onderzoeken duidelijk dat er op korte termijn meer geld nodig is voor dure medicijnen. Zo’n 400 miljoen. In de miljoenennota lees ik hier niets over terug. Ziekenhuizen kunnen dat niet in hun eentje ophoesten.’
Dure geneesmiddelen: 10 procent stijging
De kosten van dure geneesmiddelen zijn de laatste jaren met 10% per jaar gestegen, veel harder dan de afgesproken stijging van 1% uit het hoofdlijnenakkoord. Met deze ontwikkeling is geen rekening gehouden in de zorgcontractering voor 2015. Bovendien hebben zorgverzekeraars deze kosten niet kunnen meenemen in de zorgpremie van dit jaar. De rapporten van de KWF-commissie en de NZa over dure geneesmiddelenproblematiek laten eveneens zien dat de financiering knelt en de toegankelijkheid van deze medicatie onder druk staat.
Laagste groei ziekenhuizen in 25 jaar
Het NVZ brancherapport meldt een zeer bescheiden omzetgroei van ziekenhuizen. Met 1,3% de laagste sinds 1987. Het goede nieuws over deze lage omzetgroei komt in een ander daglicht te staan door de alsmaar stijgende kosten voor dure geneesmiddelen. Zonder kostendekkende vergoeding voor dure medicijnen dreigen ziekenhuizen in financiële problemen te komen.
Gezamenlijke plicht
De koepels ZN, NFU en NVZ stelden al eerder dat ziekenhuizen, umc’s, zorgverzekeraars, beroepsgroepen, de farmaceutische industrie en de overheid gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor het vinden van een oplossing. Het huidige financieringssysteem van dure geneesmiddelen moet veranderen. Partijen vroegen minister Schippers daarvoor de randvoorwaarden te creëren, zo lieten zij weten in een gezamenlijke brief aan de minister op 25 juni 2015.
Niet snel genoeg
Dure geneesmiddelen vormen een steeds grotere kostenpost. Elk jaar komen er in hoog tempo nieuwe medicijnen bij om verschillende kankersoorten te behandelen. Ondanks een aantal kleinere initiatieven is er nog geen structurele oplossing in zicht. Van Rooy:’ Het gaat niet snel genoeg. Ziekenhuizen willen de best mogelijk behandeling kunnen geven aan hun patiënten.’
NVZ Brancherapport
Jaarlijks publiceert de NVZ haar brancherapport. Terugkerende thema’s zijn de financiële situatie van ziekenhuizen, productie en werkgelegenheid. Omdat minister Schippers dit jaar heeft uitgeroepen tot ‘het jaar van de transparantie’ is in dit brancherapport aan dit onderwerp apart aandacht besteed.