AMSTERDAM - Gecombineerde PET-MRI scan in het VUMC in Amsterdam.

Positron emissie tomografie (PET) is een techniek waarmee bepaalde processen, bijvoorbeeld in de hersenen, op non-invasieve wijze in beeld gebracht kunnen worden. Hierbij wordt gebruikt gemaakt van kleine hoeveelheden radioactief gemerkte stoffen (tracers). Promovendus Sandeep Golla heeft het kinetische gedrag van nieuwe tracers onderzocht waarmee bepaalde cellen en receptoren in de hersenen gevisualiseerd kunnen worden. Het kinetische gedrag beschrijft hoe de tracer opgenomen wordt vanuit bloed in het weefsel, hoe lang de tracer in het weefsel blijft, of de tracer bindt aan de gewenste cellen of receptoren en hoe snel de tracer weer uit het weefsel verdwijnt. Golla promoveerde op 8 maart bij VUmc.

Het doel van zijn onderzoek was om het kinetische gedrag van de nieuwe tracers te kwantificeren. Golla maakt hiervoor gebruik van farmacokinetische modellen waarmee PET-beelden omgezet kunnen worden naar kwantitatieve maten voor bepaalde processen in de hersenen. Met deze modellen kan hij onder andere uitrekenen hoe snel de tracer opgenomen wordt en in welke mate de opname wordt beïnvloed, bijvoorbeeld door de doorbloeding van het weefsel. Het kwantificeren van tracers is belangrijk voor langdurige studies, bijvoorbeeld naar ziekteprogressie of het effect van behandelingen.

Golla heeft naast het kwantificeren van tracers ook onderzoek gedaan naar een nieuwe beeldcorrectiemethode om partieel-volumeeffecten te corrigeren. Partieel-volumeeffecten ontstaan door een beperkte helderheid van PET-beelden. Hierdoor wordt de opname van de tracer onderschat bij kleine hersenstructuren. Als er niet wordt gecorrigeerd voor deze effecten leidt dit tot een vertekening van de resultaten.

Promovendus: S.V.S. Golla
Titel proefschrift: Kinetic analysis and quantification of PET neuroimaging studies
Promotoren: prof.dr. A.A. Lammertsma, prof.dr. R. Boellaard
Copromotor: dr.ir. M.M. Yaqub

Bron: VUmc