Naar aanleiding van een klacht van zorgaanbieders heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)  ingegrepen in het inkoopproces van een zorgverzekeraar.

De desbetreffende zorgverzekeraar heeft daarna het inkoopproces aangepast.

Verschillende zorgaanbieders klaagden bij de NZa over een zorgverzekeraar die de inkoopprocedure een aantal keer plotseling wijzigde. Het ging om de termijn die zorgaanbieders krijgen om het contract van de zorgverzekeraar te tekenen. De zorgverzekeraar wilde een andere planning aanhouden dan zij in april had aangekondigd.

We constateerden dat er, vanwege de frequente wijzigingen die de zorgverzekeraar doorvoerde en de manier waarop hierover werd gecommuniceerd, geen sprake meer was van een transparante inkoopprocedure.

Op verzoek van de zorgaanbieders heeft de NZa contact gezocht met de zorgverzekeraar. De zorgverzekeraar hield zich daarna aan de planning die zij in april aan de zorgaanbieders kenbaar had gemaakt. Door het tijdige herstel van de procedure ziet de NZa op dit moment geen aanleiding voor nadere maatregelen. Het verdere verloop van het inkoopproces van deze en andere zorgverzekeraars volgt de NZa nauwlettend. Als zorgaanbieders en zorgverzekeraars transparant zijn over de manier waarop ze zaken doen, levert dat uiteindelijk voor de consument zorg van een betere prijs en kwaliteit op.

De NZa houdt toezicht op de zorginkoopprocedure, op grond van de regeling Transparantie Zorginkoopproces Zvw. Deze regeling heeft tot doel de transparantie in het inkoopproces te vergroten.

Bron: NZa