Genetici van het Leuvense Centrum Menselijke Erfelijkheid hebben twee genen geïdentificeerd die verantwoordelijk zijn voor een zeer zeldzame aandoening die officieus het ‘Michelin tire baby syndrome’ wordt genoemd.
Het syndroom ‘circumferential skin creases Kunze type’ is een aangeboren aandoening waarvan er wereldwijd slechts een tiental gevallen beschreven zijn. “Kinderen met dit syndroom vertonen opvallende huidinsnoeringen, vooral in de armen en benen. Daardoor worden ze – nogal oneerbiedig – met Michelinmannetjes vergeleken. Die huidplooien vervagen op latere leeftijd, maar de kinderen hebben ook een verstandelijke beperking, een kleinere gestalte en specifieke gelaatsafwijkingen, zoals een gespleten verhemelte”, legt klinisch geneticus Hilde Van Esch uit.
Doordat het syndroom zo zeldzaam is, heeft het lang geduurd vooraleer wetenschappers het onderliggend genetisch defect op het spoor kwamen. “Na lang zoeken hebben we over heel de wereld acht patiënten gevonden. Aan de hand van hun DNA-stalen konden we twee genen identificeren – MAPRE2 en TUBB. Beide genen bevatten de productiecode voor eiwitten die te maken hebben met microtubuli: buisvormige eiwitstructuren die deel uitmaken van het skelet van een cel. Dat skelet speelt een belangrijke rol bij de voortbeweging van cellen, vooral tijdens de embryonale ontwikkeling. Door de mutaties van MAPRE2 of TUBB loopt het daar mis bij het Kunze-syndroom.”
Bijkomende experimenten bij proefdieren bevestigen het belang van de twee genen tijdens de ontwikkeling: “Muizen zonder het TUBB-gen zijn niet levensvatbaar. Als we bij zebravissen het MAPRE2-gen uitschakelen, ontwikkelen de kieuwbogen zich niet. Ook mensen hebben op een bepaald moment tijdens de embryonale ontwikkeling kieuwbogen en die vormen de structuur van het gelaat. Vermoedelijk geraken bij dit syndroom de juiste cellen niet bij de kieuwbogen, vandaar de gelaatsafwijkingen bij de patiënten. Verder onderzoek is nu lopend om het ontstaan van de huidringen en de verstandelijke beperking te verklaren.”
Bron: KU Leuven