Al ruim tien jaar verzorgen Marlène Raaijmakers (GZ-psycholoog GGz Breburg) en Anita de Gouw (Beeldend Therapeut GGz Breburg) jaarlijks een rouwmodule voor rouw na het verlies van een dierbare.
Tijdens elk van de 12 bijeenkomsten gaan de deelnemers op zoek naar troostrijke, steunende of positieve aspecten rond het thema van de bijeenkomst. Hierbij worden zowel verbale als beeldende werkvormen gebruikt. Op vrijdag 6 november vindt van 14.30 tot 16.30 uur een workshop plaats, waarin je kennis kunt maken met de gehanteerde methode. De workshop vindt plaats in het restaurant van centrum Senioren aan de Korvelseweg 187 in Tilburg. Er is plaats voor maximaal 55 deelnemers.
Eerder dit jaar, op 19 februari, verscheen het boek ‘Op zoek naar RouwVerlichting’, waarin Marlène en Anita de genoemde rouwmodule in boekvorm vastlegden. Daarmee wordt deze module voor meer hulpverleners bruikbaar. Het boek bestaat uit een theoretisch gedeelte (met theorieën over rouw en rouwverwerking alsmede de gebruikte methodiek) en een praktijkgedeelte (met een beschrijving van de 12 bijeenkomsten).
De waarde van de rouwmodule zit vooral in het lotgenotencontact, waarbij de deelnemers veel steun ervaren aan elkaar en aan de behandelde onderwerpen. De groepen worden als heel veilig ervaren en deelnemers bepalen zelf wat ze al of niet willen vertellen.
Aanmelden voor de workshop kan tot 22 oktober via een e-mail naar: SecretariaatCentrumSenioren@ggzbreburg.nl. Kosten: € 40,- (inclusief boek) of € 25,- (exclusief boek). Na aanmelding ontvang je een factuur.
Kun je niet deelnemen aan de workshop, maar wil je wel het boek bestellen, dan kun je een e-mail sturen naar genoemd mailadres. De kosten van het boek bedragen € 22,50 (exclusief verzendkosten).