De EU heeft het UMCG/RUG een subsidie toegekend van ruim 2,1 miljoen euro voor een nieuwe master-opleiding op het gebied van vernieuwing van geneesmiddelen.
De nieuwe master heet International Master in Innovative Medicine en start in september 2016. Deze nieuwe master is dit jaar het enige studieprogramma in Nederland dat vanuit het Europese EMJMD(Erasmus Mundus Joined Master Degree)-programma een subsidie heeft gekregen.
Het programma van de Inpills-530372_640-1ternational Master in Innovative Medicine wordt verzorgd door Graduate School of Medical Sciences van het UMCG. Het master-programma staat gedurende 3 jaar open voor 15 internationale studenten die in ieder geval een bachelor-programma in de biomedische richting afgerond moeten hebben. Bij het ontwikkelen van het studieprogramma werkt UMCG/RUG samen met de gerenommeerde universiteiten van Heidelberg (Dui) en Uppsala (Zwe). Daarnaast zijn 4 Latijns-Amerikanen universiteiten en 9 (inter)nationale en regionale bedrijven betrokken bij het master-programma.
De EU heeft alleen opleidingen vanuit het EMJMD ondersteund, die onderscheidend zijn ten opzichte van andere opleidingen en die de kans op passend werk vergroten voor zij die de master volgen. Voorwaarde voor subsidie was verder dat er tussen verschillende, elkaar inhoudelijk aanvullende universiteiten uit meerdere landen werd samengewerkt. De werving voor de studenten dient bovendien internationaal te gebeuren.
Het is geen toeval dat het initiatief voor deze nieuwe master-opleiding in Groningen is genomen. Het masterprogramma ‘Medical and Pharmaceutical Drug Innovation’ is al uitgeroepen tot zogeheten topmaster en vormt de basis van het nieuw te ontwikkelen masterprogramma. Studenten dienen in ieder geval een deel van het programma te volgen bij twee van de drie betrokken universiteiten.
De verwachting is dat de studenten die deze master volgen, gaan werken in het wetenschappelijk onderzoek of bij onderzoeksgerelateerde functies in het bedrijfsleven.