“De master geneeskunde heeft een nieuw jasje gekregen”, vertelt opleidingscoördinator Arnout Jan de Beaufort van het Leids Universitair Medisch Centrum.
“De studenten die nu beginnen aan de master zijn in 2012 gestart met de heringerichte bachelor. Het hele onderwijsprogramma is vernieuwd om goed aan te sluiten bij het nationale Raamplan Artsopleiding uit 2009, waarbij we flink inzetten op academische vorming.”
Langere coschappen
Het voornaamste verschil met de vorige master is de nadruk op en de duur van de coschappen. De Beaufort: “De master begint voortaan met de coschappen, terwijl bij de vorige master de eerste maanden aan theoretisch onderwijs werden besteed. Nu zorgen we ervoor dat de basistheorie volledig aan bod komt in de bachelor.” Ook nieuw is dat ieder coschap voortaan vooraf gegaan wordt door een periode waarin de bachelorstof wordt herhaald en uitgediept en waarin studenten hun praktische vaardigheden kunnen oefenen.
De Beaufort: “Vroeger kon er weleens wat tijd zitten tussen de voorbereidende theorie en vaardigheden en het begin van een coschap. Met deze gerichte voorbereiding hopen we dat studenten vanaf de eerste dag nog beter beslagen ten ijs komen. En aan het eind van de master goed zijn voorbereid op het vervolgtraject als arts.”
Groots moment
De groep die reeds aan de master begonnen is, bestaat uit 16 studenten. Een gering aantal omdat er nu eenmaal een beperkt aantal plekken voor coassistenten beschikbaar is. Vanaf nu zal iedere vier weken steeds een nieuwe groep studenten starten met de master. De Beaufort: “Het aantal mensen dat we vandaag welkom heten is misschien bescheiden, maar het moment is groots.”