De voorgenomen fusie tussen CleanLease en Lips+, die eerder deze week werd aangekondigd, zal leiden tot een stevige beperking van de keuze in de markt voor textiel en wasserijen, zo waarschuwt Intrakoop, de inkoopcoöperatie van de zorg. Met name in de cure (ziekenhuissector) is het marktaandeel van de nieuw te ontstane combinatie zodanig hoog dat er na de fusie weinig alternatieven voorhanden zijn.

Intrakoop komt tot deze conclusie op basis van de hen ter beschikking staande cijfers over deze markt. Lips+ is voor het overgrote deel van haar omzet in de zorg actief (de overige omzet haalt zij voornamelijk uit de retail). Bij CleanLease ligt dat aandeel lager omdat deze organisatie ook actief is in de recreatiesector, een sector die bij Lips+ nauwelijks een rol van betekenis speelt. De nieuwe speler in de wasserijmarkt zegt dat een fusie noodzakelijk is om meer structureel te kunnen investeren in modernisering en in de ontwikkeling van innovatieve producten en diensten voor hun klanten.

Groot verschil ‘cure’ en ‘care’ sector

Frank Kaptein, directeur/bestuurder van Intrakoop, wijst op het grote verschil in de markt van wasserijen tussen de cure en de care sector. “In beide sectoren wordt met de voorgenomen fusie het aantal wasserijen teruggebracht. De nieuwe combinatie CleanLease/Lips+ heeft naar verwachting rond de 40 tot 50% marktaandeel in de totale markt, maar in de cure is dat aandeel 60-70%. In de care sector, zoals bij verpleeghuizen en gehandicapteninstellingen zijn veel meer aanbieders actief omdat daar een groot aantal kleinere en regionale aanbieders actief is. De ziekenhuizen hebben straks dus minder te kiezen en dat is in onze optiek een ongewenste zaak.”

Dat er iets moet gebeuren in de wasserijmarkt is duidelijk. Intrakoop staat positief tegenover de door CleanLease en Lips+ geformuleerde argumenten ten aanzien van de aandacht voor continuïteit en kwaliteit die de gefuseerde bedrijven opvoeren als argument voor de fusie. “Dat zijn belangrijke uitgangspunten. Kwaliteit en hygiëne zijn in de zorg van levensbelang. Echter, keuzes kunnen maken en transparantie zijn belangrijke grootheden in onze dienstverlening en voor onze leden belangrijk. De voorgenomen fusie perkt die keuzes in, reden voor ons om dit geluid te laten horen.” sluit Kaptein af. “We zullen ons blijven inzetten om onze leden voldoende keuzemogelijkheden te beiden en transparante contracten af te sluiten.”