Op 28 oktober aanstaande organiseert het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een bijeenkomst over regeldruk in de curatieve zorg.
De dag is bedoeld voor iedereen die ideeën heeft over en kan bijdragen aan het aanpakken van regeldruk in de curatieve zorg. In het bijzonder zorgprofessionals, stafmedewerkers en het middenmanagement.
De bijeenkomst volgt op een recente kamerbrief over regeldruk; wat we deze dag bespreken vormt input voor het vervolgtraject. Tijdens de dag wordt de aanpak van regeldruk in de zorg besproken, en staan we stil bij verbeteracties. Ook lanceert minister Schippers de Innovatieplaats Cure. Hierin is plaats voor vijftien experimenten met ‘regelarm’ werken. Deze dag komen ook voorbeelden voorbij, waarin zorginstellingen of andere zorgorganisaties laten zien hoe zij regeldruk verminderen. Deelnemers krijgen in deelsessies ervaringen en methodieken aangereikt om zelf regeldruk in hun organisatie aan te pakken. Want, zo blijkt uit onderzoek, regels komen lang niet altijd ‘van buiten’.
Aanmelden
Het complete programma van de dag vindt u hier. Daar vindt u ook de mogelijkheid om aan te melden. Deelname is kosteloos. De organisatie streeft naar een evenwichtige verdeling van deelnemers uit diverse sectoren en beroepsgroepen.