Maar niet alleen wetenschappers hebben dikwijls onvoldoende inzicht in wat hun onderzoek aan maatschappelijke waarde kan hebben.

Beleidsmedewerkers en ambtenaren hebben vaak te weinig zicht op wat er in de praktijk al gebeurt op het gebied van kennisbenutting of valorisatie. Dat blijkt uit onderzoek van het Rathenau Instituut.

De onderzoekers van het instituut voerden de afgelopen jaren talloze gesprekken over valorisatie en gaven trainingen en workshops. Op de website van het Rathenau Instituut zetten ze hun bevindingen, tips en voorbeelden op een rij.

Uit het onderzoek van het Rathenau Instituut blijkt dat wetenschappers veel meer aan valorisatie doen dan dat ze zelf denken. Voorbeelden zijn psychologen die een opvoedboek schrijven voor ouders en hulpverleners over omgaan met pubers, politicologen die een kieskompas maken voor twijfelende kiezers en computerwetenschappers die ICT-hulp geven aan natuurkundigen.

Instituten en financiers zijn belangrijk
Veel voorbeelden van valorisatie beschrijven de inzet van individuele wetenschappers. Het Rathenau Instituut benadrukt dat ook onderzoeksgroepen, instituten en financiers een cruciale rol hebben in het stimuleren, organiseren en waarderen van valorisatie. Als ze dat nalaten, blijft valorisatie afhankelijk van de redelijk toevallige inzet van individuele wetenschappers.

Voor iedereen die betrokken is bij valorisatie
Het Rathenau Instituut maakte de digitale publicatie als antwoord op vragen van wetenschappers en ondersteunend personeel. De publicatie licht beleid en definities toe, geeft voorbeelden en biedt tips. De publicatie is bedoeld voor iedereen die direct of indirect betrokken is bij valorisatie.

Over het Rathenau Instituut
Het Rathenau Instituut stimuleert de publieke en politieke meningsvorming over wetenschap en technologie. Daartoe doet het instituut onderzoek naar de organisatie en ontwikkeling van het wetenschapssysteem, publiceert het over maatschappelijke effecten van nieuwe technologieën, en organiseert het debatten over vraagstukken en dilemma’s op het gebied van wetenschap en technologie. Aan de basis van de digitale publicatie over valorisatie staan de projecten ‘Valorisatie als kennisproces’ en ‘Valorisatie in de sociale en geesteswetenschappen’. Die projecten sluiten aan bij het thema Waarde van wetenschap uit het werkprogramma van 2015-2016.