ActiZ is teleurgesteld over de uitkomsten van het gesprek met staatssecretaris Van Rijn dat maandag 28 september plaatsvond over de dreigende situatie in de wijkverpleging. 
De staatssecretaris had ActiZ uitgenodigd nadat we vorige week aan de bel trokken over de problemen met de finciering van de wijkverpleging. Ouderen blijven langer thuis wonen en krijgen daar de zorg en ondersteuning die ze nodig hebben, maar het budget dat de overheid hiervoor heeft uitgetrokken is niet toereikend. Met als gevolg dat zorgorganisaties een cliëntenstop moeten instellen of overwegen om dat te doen.
Zoals wij vorige week hebben aangegeven staat de wijkverpleging financieel onder water: in 2015 én in 2016. Dat is uit een onderzoek gebleken dat ActiZ onder haar leden heeft gehouden. Voor 2015 wordt een tekort van minstens € 242 miljoen euro verwacht op de zorg thuis. Daarnaast zijn er grote zorgen ten aanzien van het landelijke budget voor 2016 en het inkoopbeleid voor de wijkverpleging in 2016.
 
Van Rijn wacht definitieve cijfers af
ActiZ is teleurgesteld over de uitkomsten van het gesprek met staatssecretaris Van Rijn. De staatssecretaris gaf in het gesprek van maandag 28 september aan dat hij pas concrete besluiten kan nemen kan zetten wanneer hij definitieve cijfers geeft. Die zijn natuurlijk pas achteraf beschikbaar, waarschijnlijk pas na het eerste kwartaal van 2016. Feit is dat er dit jaar gewoon niet voldoende geld is om alle zorg die mensen thuis nodig hebben te betalen en dat zorgorganisatie daardoor enorm in de problemen komen.
 
Concrete toezeggingen essentieel
De zorgverzekeraars hebben aangegeven dat zij zich aan hun zorgplicht zullen houden en dat zij extra zorg gaan inkopen, maar leggen de rekening hiervoor feitelijk bij de zorgorganisaties neer door te stellen dat 5% van de initiële productie afspraken voor rekening van de zorgaanbieder zelf zijn. De staatssecretaris wil met Zorgverzekeraars Nederland en met ActiZ om de tafel om de verschillen van inzicht te bespreken. ActiZ gaat natuurlijk op deze uitnodiging in. We hebben benadrukt dat op korte termijn concrete toezeggingen noodzakelijk zijn.
 
Actie vereist
Van groot belang is ook dat zorgaanbieders zelf in gesprek gaan met verzekeraars over bijcontracteren en dat dat zo snel mogelijk gaat plaatsvinden. Actie is nu echt van cruciaal belang. We willen cliënten immers niet in de kou laten staan.