De Delftse promovendus Daniel Koppenol ontwikkelde een wiskundig model waarmee het ontstaan van brandwondlittekens nagebootst kan worden.

Hij werkte hiervoor nauw samen met plastische chirurgen van het RKZ Brandwondencentrum Beverwijk en VUmc. Koppenol: ‘Als we op den duur nauwkeurig kunnen voorspellen hoe een wond gaat genezen, dan kan de behandeling zo worden ingezet dat het ontstaan van brandwondlittekens geminimaliseerd wordt.’
Koppenol richtte zijn onderzoek op zogenoemde hypertrofische littekens: verdikte, vaak rode en zeer stugge littekens, die pijnlijk aanvoelen, jeuken en kunnen leiden tot bewegingsbeperkingen. Deze littekens zijn een zeer vervelende complicatie die relatief vaak ontstaat bij brandwonden, bij jonge mensen tussen de 20 en 30 jaar oud en in hogere mate bij mensen met een donkere huid. Het model van Daniel Koppenol is een belangrijke stap in de richting van de ontwikkeling van modellen die kunnen voorspellen hoe een brandwond gaat genezen.

Een breed inzetbaar wiskundig model
Het onderzoek van Koppenol maakt deel uit van zijn promotie. Koppenol: ‘Uiteindelijk wil ik toewerken naar een breed inzetbaar wiskundig model dat nauwkeurig allerlei eigenschappen van de genezing van brand- en doorligwonden kan voorspellen. Denk bijvoorbeeld aan de mate van samentrekking en verdikking van de aangedane huid gedurende de genezing, de rekbaarheid van het nieuw gevormde weefsel, de mate van doorbloeding van het nieuwe weefsel en de kans op infectie.’

In de kinderschoenen
Voor zijn proefschrift werkt Koppenol onder meer samen met plastisch chirurgen prof. Paul van Zuijlen (VUmc en RKZ Brandwondencentrum Beverwijk) en dr. Frank Niessen (VUmc).  Koppenol: ‘Ik vind het geweldig om vanuit de wiskunde een bijdrage te kunnen leveren aan de geneeskunde. De samenwerking tussen de wiskunde en de biologie / geneeskunde staat eigenlijk nog in de kinderschoenen, maar biedt ontzettend veel mogelijkheden. De toekomst is veelbelovend.’

Meer informatie
Onlangs publiceerde Daniël Koppenol een artikel over zijn onderzoek in Biomechanics and Modeling in Mechanobiology:  A mathematical model for the simulation of the formation and the subsequent regression of hypertrophic scar tissue after dermal wounding.
Het onderzoek van Daniël Koppenol wordt gefinancieerd door de Nederlandse Brandwondenstichting. Zijn promotor en copromotor zijn prof. dr. Kees Vuik en dr. Fred Vermolen van de vakgroep Numerieke Wiskunde, faculteit EWI, TU Delft.

Bron: TU Delft