Om nóg duurzamer te werken, gebruikt Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp een composteermachine om biologisch afbreekbaar afval te verwerken tot compost.
Dat levert minder afval en dus een kostenbesparing op. Alrijne Ziekenhuis is het eerste ziekenhuis in Nederland dat beschikt over een composteermachine.

Het biologisch afbreekbare afval (oftewel de etensresten) afkomstig van de verpleegafdelingen en het restaurant van Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp, wordt in de composteermachine verwerkt tot compost. In 24 uur wordt het vocht aan de etensresten onttrokken en blijft er kwalitatief hoogwaardige compost over. Gewicht en volume van het afval vermindert hierdoor met 80%. De machine wordt één keer per week geleegd, waarna de compost vooralsnog wordt afgevoerd door de huidige afvalverwerker. Het ziekenhuis onderzoekt de mogelijkheden om de compost voor eigen gebruik aan te wenden of te leveren aan instanties binnen de gemeente Leiderdorp en omgeving.
Maatschappelijk verantwoord ondernemen
De zorg voor het milieu en de aandacht voor duurzaam ondernemen worden door steeds meer organisaties gezien als een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Ook door Alrijne Zorggroep, waaronder Alrijne Ziekenhuis valt. De zorggroep treft verschillende maatregelen op het gebied van milieu en duurzaamheid. De aanschaf van de composteermachine is hier een concreet voorbeeld van. Zie ook: www.alrijne.nl/mvo.