“Dit is niet de plek waar we willen staan”, reageert bestuursvoorzitter Gita Gallé op de 69e plaats die het Deventer Ziekenhuis krijgt in de jaarlijkse AD Ziekenhuis Top 100.

Na een 26e plek in 2015 is sprake van een sterke daling. Met gerichte verbetermaatregelen wil het ziekenhuis het tij keren.

Niet onverwacht
Onverwacht kwam de daling in de AD Ziekenhuis Top 100 niet helemaal, erkent Gita Gallé. “De cijfers herkennen we en we hadden zelf al signalen dat we mogelijk minder goed voor de dag zouden komen. Vervelend blijft het natuurlijk wel”, aldus de bestuursvoorzitter. Het Deventer Ziekenhuis laat in de Ziekenhuis Top 100 met name punten liggen op het vastleggen van de controle van voorgeschreven medicatie bij opname. En op een aantal elementen bij de zorg voor kwetsbare ouderen. “Die spiegel krijgen we nu voorgehouden en dat nemen we serieus, hoewel het zeker geen compleet oordeel is over alle zorg die we leveren.”
Kwaliteitseisen
De zorg voor patiënten is ook geenszins in het geding”, aldus Gallé. “Zo hebben we recent opnieuw het keurmerk Senior Friendly Hospital ontvangen en daarmee voldoen we aan diverse, belangrijke kwaliteitseisen. Het onderzoek laat wel zien dat er ruimte is voor verbetering, onder meer in de registratie van onze ouderenzorg. Zo laten we bijvoorbeeld punten liggen omdat we de registratie van oudere patiënten op ondervoeding beter moeten doen. Dat geldt ook voor de registratie van medicatiecontrole. We hebben dat – eerlijk is eerlijk – niet altijd goed vastgelegd in het patiëntendossier. Ons team van artsen en verpleegkundigen is tijdelijk onvoldoende op sterkte geweest, waardoor de prioriteit naar de zorg zelf ging en niet naar de registratie ervan. We hebben inmiddels maatregelen genomen om dat te herstellen. Ook in de organisatie van onze ouderenzorg, nemen we maatregelen. Bijvoorbeeld door de geriater voorafgaand aan een ingreep mee te laten beoordelen welke risico’s er voor de patiënt zijn. Daardoor is er meer oog voor de specifieke zorg die kwetsbare oudere patiënten nodig hebben.”
Hogere positie
Gita Gallé verwacht dat deze veranderingen zich gaan vertalen in een hogere positie van het Deventer Ziekenhuis bij volgend onderzoek. Naast een hoge zorgkwaliteit streeft het Deventer Ziekenhuis ook naar een hoge patiëntwaardering. Afgelopen week werd bekend dat het ziekenhuis opnieuw door de Nederlandse Patiënten-en Consumenten Federatie is genomineerd voor de titel Meest patiëntvriendelijke ziekenhuis van Nederland, een titel die het in 2015 won.
Bron: DZ

Proef digitale pathologie in Deventer Ziekenhuis succesvol

Deventer Ziekenhuis meest patiëntvriendelijke ziekenhuis in 2015