Het Nationaal Ouderenfonds gaat eenzaamheid op straatniveau aanpakken. Deze aanpak aan de basis is nodig omdat veel ouderen, die nu thuis wegkwijnen, moeilijk te bereiken zijn.
Het Nationaal Ouderenfonds komt daarom met het 10-Stratenplan. Met behulp van vrijwilligers, die aan de slag gaan als straatcoördinatoren, moet de eenzaamheid onder ouderen in hun wijk worden teruggedrongen.
Telkens weer reageert de samenleving geschokt op nieuws dat een overleden oudere pas na weken, maanden of zelfs jaren dood in zijn of haar woning wordt gevonden. Iedereen vraagt zich af hoe het mogelijk is dat de overledene door niemand wordt gemist. Wetende dat 200.000 ouderen in Nederland extreem eenzaam zijn, verbazen deze tragische situaties echter niet. 200.000 ouderen hebben hooguit eens per maand een sociaal contact. En daar moet iets aan veranderen.
Het idee van het 10-Stratenplan is simpel: in tien straten zijn tien straatcoördinatoren (vrijwilligers) en een wijkcoördinator actief. De straatcoördinatoren weten allen in hun eigen straat de kwetsbare ouderen te bereiken en te ondersteunen en dragen zo gezamenlijk bij aan het terugdringen van eenzaamheid onder ouderen in hun wijk. Ze komen twee keer per maand bij elkaar voor intervisie en training.
Pilot
Het 10-Stratenplan is inmiddels begonnen met een pilot in de Utrechtse wijk Kanaleneiland. De eerste ervaringen zijn zeer positief. “We merken nu al dat ouderen uit hun sociaal isolement komen. Mensen, die eerst nooit de deur uitkwamen, hebben zich nu zelf als vrijwilliger aangemeld en schenken bijvoorbeeld ergens koffie. Dat is heel mooi om te zien,” vertelt projectleider Marcel Sangers van het Nationaal Ouderenfonds.
Naast de Utrechtse wijk Kanaleneiland is het 10-Stratenplan deze maand ook in Heerhugowaard van start gegaan. Andere steden zullen binnenkort volgen. Als de proefprojecten succesvol blijken, wil het Nationaal Ouderenfonds het 10-Stratenplan uiteindelijk over heel Nederland uitrollen.
Meer informatie over het 10-Stratenplan is te vinden op https://www.ouderenfonds.nl/wat-doen/projecten/tien-stratenplan/