Rectificatie

In editie 2 2016 van FMT Gezondheidszorg is een artikel geplaatst onder de titel
“Risicomanagement van een medische gassen installatie”.

In dit artikel wordt de complexiteit van een dergelijke installatie en de vereiste zorgvuldigheid bij het installeren, ingebruikstellen en beheren uitvoerig toegelicht. Daarbij worden enkele hypothetische voorbeelden genoemd van mogelijke knelpunten en van manieren waarop iets kan misgaan. Het artikel gaat vervolgens met name in op het risicomanagement om deze knelpunten te voorkomen, of in een zo vroeg mogelijk stadium op te sporen en te corrigeren.

Helaas is er met betrekking tot het gebruikte beeldmateriaal iets misgegaan. De getoonde (delen van) installaties waren bedoeld als algemene illustratie van het type installatie dat werd besproken. Het was geen enkel opzicht de bedoeling een link te suggereren tussen de leverancier/installateur van de installatie en de genoemde tekortkomingen welke met het besproken risicomanagement dienen te worden voorkomen dan wel gecorrigeerd.

De redactie van FMT Gezondheidszorg biedt haar welgemeende excuses aan voor dit misverstand en het daardoor ontstane ongemak.

Namens uitgever en hoofdredacteur,

Wim van Gurp,
Eindredacteur FMT