‘We moeten hem laten gaan. Hoezeer alles in mij schreeuwt dat het niet kan. We moeten hem loslaten. Voor zijn bestwil, alleen voor zijn bestwil’.
Dit schrijft de gepromoveerde revalidatiearts Casper van Koppenhagen in zijn nieuwe boek Ik had je gedacht mijn kind dat hij op 20 september presenteert. Hij beschrijft daarin het verlies van zijn twee zoons, die allebei kort na hun geboorte overleden. Met zijn boek biedt Van Koppenhagen inzicht in ethische kwesties over kwaliteit van leven én in de verschillende fasen van een rouwproces.
Pas naderhand wordt duidelijk dat de zoons van Van Koppenhagen leden aan een uiterst zeldzaam syndroom. Uit onderzoek blijkt dat het voor zijn vrouw Laura Soudijn onmogelijk is om levensvatbare jongens ter wereld te brengen.
Na een lange rouwperiode proberen Van Koppenhagen en Soudijn kunstmatig de zwangerschap van een meisje op te wekken. Hun pogingen blijven zonder succes. Uiteindelijk zien ze zich genoodzaakt hun kinderwens op te geven. Elf jaar na de dood van hun oudste zoon Lennard besluiten ze het verhaal van hun twee kinderen te publiceren.
In Ik had je gedacht mijn kind beschrijft Van Koppenhagen openhartig en direct wat hem is overkomen. Zijn relaas wordt aangevuld met fragmenten uit het dagboek van zijn vrouw.
Het schrijven van deze persoonlijke geschiedenis had voor Van Koppenhagen aanvankelijk vooral een therapeutische waarde. Nu het is gepubliceerd hoopt hij troost te bieden aan (jonge) ouders die een kind verloren hebben of op een andere manier in moeilijke omstandigheden verkeren. Hoe verwerken ze hun verdriet? Hoe reageert hun omgeving en hoe moeten ze daar mee om zien te gaan?
Daarnaast wil de auteur zijn ervaringen delen met professionals in de gezondheidszorg. Volgens Van Koppenhagen bevestigt zijn verhaal tegelijkertijd de rijkdom van het krijgen van gezonde kinderen.
Dr. Kian Djiem Liem, kinderarts/neonatoloog, RadboudUMC Nijmegen: “Deze casus kan ik mij nog goed herinneren. De ervaringen van ouders van mijn patiënten kunnen heel leerzaam zijn voor hulpverleners en behandelaars.”
Dr. Riet Fiddelaers-Jaspers, rouwtherapeut, verliesdeskundige en auteur: “Een boek dat je soms de adem beneemt; over twee bloemknoppen die niet verder konden ontluiken. Hoe twee mensen de weg en elkaar soms kwijtraken en in liefde weer hervinden. Een intense tocht door het rouwlandschap waar ik nauwelijks woorden voor heb. Hier past slechts een diepe buiging.”
Chiara Soldati, tekstschrijver/journalist en ervaringsdeskundige: “Wie dit boek leest, krijgt een inkijkje in het intiemste wat een vader en moeder samen kunnen doormaken: rouwen om hun overleden kind. De openhartige dagboeknotities van Laura zijn ontroerend terwijl je hier en daar toch ook moet grinniken om het zwarte gevoel voor humor van Casper: ‘En nu naar huis. Weer met een overleden baby.’”
 Ik had je gedacht mijn kind verschijnt op 20 september 2015 bij Klapwijk & Keijsers Uitgevers.
ISBN 9789490217655