Bijna 40 procent van de deelnemers aan de Nursing-enquête over verpleegkundig rekenen maakt weleens een rekenfout bij medicatietoediening.
Dit blijkt uit een onderzoek van het vakblad Nursing.
In de maand oktober deden 1630 respondenten mee aan de Nursing-enquête over verpleegkundig rekenen. Veertig procent van de deelnemers geeft aan weleens een rekenfout te hebben gemaakt bij medicatietoediening. In 7 procent van de gevallen had dit consequenties voor de patiënt. Meer informatie over dit onderzoek.
Bron: Nursing