Boven – Header
Boven – Header
Boven – Header

Voorkeur stervenshulp door arts bij voltooid leven groeit

Een waardig, zelfgekozen levenseinde met als uitgangspunt eigen verantwoordelijkheid, zelfregie en integriteit, zonder tussenkomst van een arts of hulpverlener.

Dat is wat de meeste leden van de NVVE nog steeds als ideaal zien. Opmerkelijk is dat de voorkeur voor de medische route, waarbij de (huis)arts stervenshulp verleent aan mensen die hun leven voltooid achten, is gestegen onder NVVE-leden.

Morgen, donderdag 26 november, is het thema van het jaarlijkse NVVE symposium ‘Voltooid Leven: en nu doorpakken!’. Tijdens dit uitverkochte symposium worden de cijfers gepresenteerd die voortkomen uit het onderzoek over Voltooid Leven dat de NVVE onlangs onder haar leden heeft gehouden. Vier jaar geleden is dezelfde enquête gehouden. Een belangrijk verschil is dat 37% van de respondenten de voorkeur geeft aan de medische route in geval van levensbeëindiging bij een voltooid leven, in 2011 was dat 21%. Van de leden volgt 45% het liefst de autonome route waarbij zonder tussenkomst van een arts het leven op waardige wijze wordt beëindigd, terwijl dat in 2011 nog 53% was.
Ook komt uit het onderzoek naar voren dat de voorkeur voor het bestaan van verschillende routes naast elkaar is toegenomen: in 2011 vond 59% dat wenselijk, nu 72%.
Op de vraag welke sterfmethoden men acceptabel vindt in geval van voltooid leven, antwoorden de meeste leden ‘euthanasie door een arts’ en/of ‘de laatstewilpil’. Mag men maar één methode kiezen, dan is de meerderheid voor de laatstewilpil (53%), gevolgd door euthanasie door een arts (39%).

De NVVE is in afwachting van het rapport van de Adviescommissie Voltooid Leven, onder leiding van Paul Schnabel, die zich over de juridische mogelijkheden en maatschappelijke dilemma’s buigt met betrekking tot hulp bij zelfdoding aan mensen die hun leven voltooid achten. Wel zal Paul Schnabel tijdens het symposium spreken over de onderzoekservaringen van de Adviescommissie. Daarnaast belichten verschillende andere sprekers diverse aspecten van de problematiek rond ‘voltooid leven’. ’s Middags is er een debat over de toekomst van ‘voltooid leven’.

Kijk voor meer informatie op nvve.nl/symposium.

Bron: NVVE

FMT Gezondheidszorg Nieuwsbrief

U wilt op de hoogte blijven van de technologie, wetenschap en innovatieve huisvesting in de zorg. Abonneer u daarom nu gratis op de elektronische nieuwsbrief van FMT Gezondheidszorg.
Name
Email
Secure and Spam free...